Посетителей: 005601

«Виртуалдық анықтама» -«Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ-нің онлайн-анықтама қызметі. Тақырыптық ақпараттарды іздестіруде – жергілікті, өлкелік сұрақтар бойынша; белгілі бір басылымдардың осы кітапханадағы жиынтығы туралы ақпарат алуға; Сіз іздеген тақырыптар бойынша әдебиеттер тізімін таңдап беру ( 10 тақырыптан артық емес); құжаттардың библиографиялық тізімін кәсіби түрде жинақтап беру сияқты қащықтықтан пайдаланушылардың әртүрлі сұраныстарын орындайды. Сонымен қатар, біз нақты оқиғалар мен фактілер туралы қысқаша ақпарат бере аламыз. Виртуалдық ақпараттық анықтама (ВАА) қызметін, яғни біздің қызметімізді пайдалана отырып, сіз көкейіңіздегі сұрақтарға жауап таба аласыз. Сұранымдарды орындаған кезде кітапхананың анықтама-іздеу аппараты, электронды каталогтар жүйесі, интернет ресурстары, сондай-ақ библиографиялық және толық мәтінді дерекқорлар қолданылады. Сұранымдар күрделілігіне қарай 1-3 күннің ішінде орындалады. Виртуальная справочная служба (ВСС) Воспользовавшись нашей услугой, вы сможете получить ответ на интересующий вас вопрос. При выполнении запросов используется традиционный справочно-поисковый аппарат библиотеки, система электронных каталогов, ресурсы Интернет, а также библиографические и полнотекстовые БД. Запросы выполняются в зависимости от сложности в течение 1-3-х рабочих дней.

Атыңызды жазыңыз
Электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз Пошта мекенжайындағы қате
Хабарламаңызды енгізіңіз

Скажите пожалуйста есть ли у вас библиографический список книг по Карлагу?

Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста есть ли у вас библиографический список книг по Карлагу?

Ответ:

Добрый день! Высылаем Вам рекомендательный список книг и статей из периодических изданий по репрессиям. Список прилагается.

 

Список литературы

 

 • Азалы кітап = Книга скорби. Расстрельные списки. - Алматы: Тип. корп. "Казахмыс", 1997. - 368 с. - Т.3: Караганда, Карагандинская область.
 • Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері.- Алматы: Таймас, 2013.- 240 б.
 • Дулатбеков Н.О. Мамочкино моласы = Мамочкино кладбище = Mamochkino cemetery. - Қарағанды: "Болашақ" академиясы, 2015.- 104 б.
 • Жайлыбай Ғ. Қара орамал = Черный платок: поэма-реквием.- Қарағанды: Болашақ-баспа, 2014.- 74 б.
 • Жиырмасыншы ғасыр басындағы тіл жанашырлары / Құраст. С.Қ.Ниязова.- Қарағанды: АРКО, 2005.- 75 б.
 • Исабай Қ. Патшадан шен-шекпен алған қазақтар: тарихи-эссе.- Алматы: Өлке, 2007.- 120 б.
 • Кемеңгерұлы Қ. Таңдамалы "Тарихи тұлғалар" сериясы.- Алматы: Қазақстан, 1996.- 296 б.
 • Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: көп томдық. - Алматы: Астана-Полиграфия, 2011. - (Мәдени мұра)

21 т.: Созақ көтерілісі 1930 жыл. - 331 б.

 • Қазақстандағы ерекше лагерьлер: Степной, Песчаный, Луговой, Дальний: ғылыми басылым / Қарағанды "Болашақ" университеті; идея авт. Н. О. Дулатбеков. - Алматы: Полиграфкомбинат, 2014. - 1018 с.

Степной лагері. -  С .24-205

Песчаный лагері. -  С .205-493

Луговой лагері. -  С .493-569

Дальний лагері. -  С .580-626

Степлагтағы көтеріліс. -  С .626-672

 • Қапаста жазылған хаттар: жала құрбандарының жырлары / ред. Е. Дүйсенбаев. - Алматы: Жалын, 1992. - 150 б.
 • Қарағанды облысындағы венгер әскери тұтқындар = Венгерские военнопленные в Карагандинской области = Hungarian warprisonersin Karaganda oblast / идея авторы Н.О.Дулатбеков. - Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2013.- 248 б.
 • Қарлаг: Қапастағылар қаламынан = Карлаг: Творчество в неволе = Karlag: Creativity in Captivity / құраст. Н.Жұмаділова. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2009. – 248 б.
 • Қарлагтың қара қарындашымен..: зерттеудің жалғасы = Черным карандашом Карлага..: продолжение исследования = Karlag in black pencil..: continuation of research / Құраст. Н.О. Дулатов.- Қарағанды: Қарағанды "Болашақ" университеті, 2015.- 160 б.
 • Михеева, Л. В. Спасск: құжаттардағы тарих = Спасск: история в документах = Spassk: history in the dokuments / Л. В. Михеева.- Қарағанды: Саран, 2010.- 42 б.
 • Нәубет: публицистикалық ой-толғаулар / құраст. З.Қыстаубаев. – Алматы: Жалын, 1990. 448 б.
 • Сәрсекеев, Қ. Отыз жетінші жыл (үш тілде) / Қ. Сәрсекеев.- Алматы: GAUHAR, 1998.- 53 б.
 • Шаймұханов, Д.А. Карлаг / Д.А. Шаймұханов, С.Д. Шаймұханова.- Алматы, 1997.- 104 б.

*************

1.Берденников В. Свидетельствую..: повесть о заложниках и узниках    

    Карлага / Берденников В. // Газеты за шкафом.- Алматы,1994.- С.4-106.

3. Герт Ю. Записки врача: [Воспоминания врача В.Г.Недовесовой о

     Карлаге] / Герт Ю. // Раскрепощение.- Алматы,1990.-С.28-72.

 • Вайсберг Б.С. Пред именем твоим ... - Алматы: Казахстан, 1991.- 200 с.
 • Гаврилова Е.П. Материалы элективного курса по истории Казахстана 30-50-х гг. ХХ века на тему: "Мемориалы Караганды индустриальной, КарЛАГа, Долинки, Спасска и Астаны".- Караганда: ИПК и ПГС РО, 2008.- 112 с.
 • Гаврилова Е.П. Мемориал КарагандыКарЛАГ, культура, художники.- Караганды: Арко, 2003.- 200 с.
 • Герт Ю. Раскрепощение: повествование. – Алма-Ата: Жазушы, 1990. – 256 с.
 • Дик В. Карлаг. История и судьбы // О чем не говорили / сост. Л. П. Лукина, Е. А. Сатыбалдиев.- Алматы: Жалын, 1990.- С. 98-
 • Дело № ... Летопись горького времени: повести, рассказы, статьи, очерки и стихи / Г.Серебрякова [и др.] – Алма-Ата: Жазушы, 1989. – 432 с.
 • Кан Г.В. Корейцы Казахстана: исторический очерк. – Алматы: Казахстан, 1994. – 240 с.+ 8 илл.
 • Капитонов И.П. Колесо судьбы Караганда-Колыма-Караганда.- Астана: Фолиант, 2004.- 316 с.
 • Карлаг и ... поколение: живопись, графика, документы. – Калининград: Янтарный сказ. – 30 с.
 • Коэн С. Жизнь после Гулага: Возвращение сталинских жертв. – Москва: АИРО-ХХІ, 2011. – 208 с.
 • Красный террор: из истории политических репрессий в Казахстане сборник документальных материалов 20-50-х годов ХХ века / сост. М.К.Койгелдиев, В.И.Полулях, Ш.Б.Тлеубаев.- Алматы: Алаш, 2013.- 384 с.
 • Кукушкина А.Р. Акмолинский лагерь жен «изменников Родины»: история и судьбы. – Караганда, 2008. – 248 с.
 • Куст карагана / Сост.и ред.А.Свиридов. - Алма-Ата: Глагол, 1996. - 152 с. - (Историко-публицистический альманах. Слово:Вып.3).
 • Могильницкий В.М. В долине слез. О великих узниках Карлага. - Караганда: Тенгри, 2012.- 156 с.
 • Могильницкий В.М. Великие узники Карлага документальные очерки.- Караганда: Гласир, 2013.- 436 с.
 • Могильницкий В.М. Звезды ГулагаХудожественно-документальный очерк / В.М. Могильницкий.- Караганда: Полиграфия, 2001.-131 с.
 • Могильницкий В.М. Люди Победы.- Караганда: Гласир, 2010.- 220 с.
 • Могильницкий В.М. Не склонив головыДокументальные очерки о великих узниках Карлага.- Караганда: Гласир, 2011.- 260 с.
 • Могильницкий В.М. Черные розы маршала Художественно-документальная книга.- Караганда, 2006.- 232 с.
 • Народ не бозмолвствует / сост. М.И.Понамарев. – Алматы: П. «Обелиск», 1996. – 305 с.
 • Особлаги в Казахстане: Степной, Песчаный, Луговой, Дальний/ автор идеи Н.О.Дулатбеков.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 1005 с.

Степной лагерь. -  С .23-196

Песчаный лагерь. -  С .197-482

Луговой лагерь. -  С .482-568

Дальний лагерь. -  С .569-609

 Восстание в Степлаге. -  С .614-658

 • Панин Д. Лубянка – Экибастуз. Лагерные записки.- Москва: Скифы, 1991.- 384 с.
 • Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг: сборник документов. – Алматы: Қазақстан, 1998. – 336 с.
 • Страницы трагических судеб: Сб.воспоминаний жертв политических репрессий в СССР в 1920-1950гг.- Алматы: Жеті жарғы, 2002.- 448 с.
 • Толганбаев А.Исповедь судьбы жестокой.- Алматы: Казахстан, 1993.- 112 с.
 • Чиров Д.Т. За что?... Карагандинская быль.- Караганда: Санат-Полиграфия, 2007.- 185 с.

 

Список литературы из газет и журналов

 • Аршабеков Т. Тордағы тағдырлар // Орталық Қазақстан.- 2018.- 8 ақпан (№ 16).- 7 б.
 • Әбілда Қ. Жад пен үміт жолында // Орталық Қазақстан. – 2005. – 31 мамыр. – 2 б.
 • Жүнісбек Б. «Алжир...» азапты жылдардың азасы алыстаған сайын айқындалып келеді // Қала мен дала. – 2012. – 28 мамыр (№22). – 9 б.
 • Жүнісұлы О. Нәубет құрбандарына тәу етіп // Орталық Қазақстан. – 2005. – 31 мамыр. – 2 б.
 • Карлаг – Гулактың филиалы. Карлагтың құрылуы мен дамуы // Орталық Қазақстан. – 1997. – 25 қаңтар. – 2 б.
 • Қабышұлы Ғ. Ашаршылық алапаты [1932-1933 жылдардағы ашаршылық жайында] // Президент және халық.- 2018.- 16 ақпан (№ 6).- 5 б.
 • Несипбай А. Қарлаг қасіреті ұмытылмайды // Егемен Қазақстан. – 2011. - 27 мамыр. – 7 б.
 • Рахұлы, А. Қазақ халқына бауыр басқан Чешен Эсруди зұлмат жылдарды күрсіне еске алады // Орталық Қазақстан. - 2005. - 31 мамыр. - С. 2
 • Сүндетұлы Қ. Қуғын-сүргін құрбандары // Ана тілі.- 2018.- 8-14 ақпан (№ 6).- 6-7 б.
 • Шаймұханов Д. Карлаг // Орталық Қазақстан. – 1997. – 25 қаңтар. – 2 б.
 • Ісләмов І. Қарлаг қасіреті // Мәдени мұра.- 2017.- № 5.- 22-28 б.
 • Ісләмов, І. Зұлмат жылдар елесі // Мәдени мұра.- 2016.- №5.- 41-45 б.

****  ****  ****

 • Дулатбеков Н. С благодарностью к судьбе [о бывшем узнике Карлага, видном экономисте, публицисте Льве Вознесенском] // Казахстанская правда.- 2018.- 26 февраля (№ 39).- С.6.
 • Машнина, А. "На антихриста работать не буду" [к 100-летию со дня начала гонений на верующих на территории Казахстана] // Новый вестник.- 2018.- 25 апреля (№ 16).- С.14-15.
 • Попов Ю. Карлаговская летопись в прессе // Индустриальная Караганда.- 2018.- 6 января (№ 2).- С.4.
 • Аубакиров Э. Моя ладонь превратилась в ГУЛАГ // Экспресс К.- 2017.- 10 июня (№ 101).- С.4.
 • Брусиловская Е. "Большой террор" в интерьере истории / Е. Брусиловская // Казахстанская правда.- 2017.- 30 мая (№ 101).- С.10.
 • В рядах партии восстановлены // Индустриальная Караганда. – 1989. – 16 ноября. – С.4. Начало. Оконч. 17 ноября, 22 ноября.
 • Дулатбеков Н. Место скорби и памяти // Казахстанская правда.- 2017.- 29 мая (№ 100).- С.7.
 • Гаврилова Е. Карлаг и художники // Индустриальная Караганда. – 1998. – 30 мая. - С.6
 • Горшков В. Жертвы безбожных репрессий // Региональный вестник. – 2003. – 4 декабря (№45). – С.4
 • Жаманбеков Е. Карлаг – зона вечной памяти // Индустриальная Караганда. – 2000. – 18 октября.
 • Жовтис А. Кого же они расстреливали? // Казахстанская правда. – 1996. - 29 ноября. – С.8
 • Кабульдинов З. АЛЖИР: лагерь насилия // Мысль.- 2017.- №11.- С.25-33.
 • Крамер Н. Вопреки судьбе // Индустриальная Караганда. – 2017. – 30 мая. – С.3
 • Кудышев, О. Салкен Балаубаев - ученый-психолог, человек-душа // Индустриальная Караганда. - 1999. - 2 февр. - С. 7
 • Кузнецова Е. Алжир - прошлое и настоящее // Индустриальная Караганда.- 2007.- 28 июня.- С.14.
 • Кузнецова Е. Бархатные пески забвения // Индустриальная Караганда.- 2007.- 31мая.- с.4.
 • Кузнецова Е. Без вины виноватые // Индустриальная Караганда. – 2006. – 5 декабря. – С.10
 • Кузнецова Е. Карлаг. Быль или небыль? // Индустриальная Караганда.- 2001.- 21 июля.
 • Кузнецова Е. Ветер времени сушит траву забвения // Индустриальная Караганда. - 2009. - 30 мая (№ 61). - С. 4
 • Кузнецова Е. Б. Где лагерей чадили ады...: из блокнота журналиста // Индустриальная Караганда. - 2014. - 22 мая (№ 84/85). - С. 7
 • Кузнецова, Е. Дети Карлага // Казахстанская правда. - 2006. - 30 мая. - С. 3
 • Кузнецова Е. Забытое имя ... // Индустриальная Караганда. – 2006. – 29 августа. – С.7
 • Кузнецова Е. Их жизнь – дорога меж кострами // Индустриальная Караганда. – 2011. - 21 мая
 • Кузнецова Е. Кто захоронен на Спасске? // Индустриальная Караганда. – 2004. – 20 января. – С.9
 • Кузнецова, Е. Б. Наша история. Одна на всех // Индустриальная Караганда. - 2004. - 13 янв. - С. 7
 • Кузнецова Е. Пацаны, Ивана уводят!.. // Индустриальная Караганда. – 1998 . – 11 апреля. – С.13
 • Липовка С. С думой о прошлом... // Индустриальная Караганда. – 2004. – 29 мая. – С.3
 • Минин В. Дети Гулага // Индустриальная Караганда. – 2004. – 29 мая. – С.3
 • Минин В. Остров печали и надежды // Индустриальная Караганда. – 2002. – 26 июня. – С.8
 • Михайлов В. Серп и молот – смерть и голод // Казахстанская правда. – 1996. – 2 мая. – С.5
 • Моос О. Республика Долинка // Индустриальная Караганда. – 2009. – 30 мая. – С.4
 • Омарова А. Акварельные дали Чижевского // Индустриальная Караганда.- 2017.- 1 апреля (№ 35).- С.8.
 • Омарова А. "Я вечно к вам иду..." [о ученом, биофизике, поэте А.Чижевском] // Мысль.- 2017.- №4.- С.36-42.
 • Осик Ю. Будет памятник в Кенгире // Индустриальная Караганда. – 1998. – 24 сентября. – С.7
 • Попов Ю. Григорьевский гербарий // Индустриальная Караганда. – 2014. – 8 февраля. – С.4
 • Попов Ю. Нераскрытая судьба Жанны Циммерман [об узнице Карлага, художнице Ж.Циммерман] // Индустриальная Караганда.- 2017.- 4 апреля (№ 36).- С.4.
 • Росоха И. Карлаг глазами оцевидцев // Индустриальная Караганда. – 1997. – 9 декабря. – С.3
 • Садыков Т. Зловещий оскал тоталитаризма // Мысль. – 2018. - №5. – С.29-34
 • Спицина Т. Место скорби и трагедии // Взгляд на события.- 2017.- 31 мая (№ 67).- С.9.
 • Спицина Т. Уроки скорби // Взгляд на события. – 2017. – 31 мая. – С.9
 • Турсынова Ж. Всенародная драма истории // Индустриальная Караганда. – 2017. – 30 мая. – С.3
 • Цхай Н. В настоящем - помнить о прошлом // Индустриальная Караганда.- 2017.- 18 ноября (130).- С.4.
 • Чумакова З. Преступление против человечества [о репрессиях в Казахстана] // Мәдени мұра.- 2016.- №5.- С.118-122.
 • Шалова Б. Чтобы помнили // Индустриальная Караганда. – 2003. – 30 октября. – С.6
 • Шульц Е. День прощения // Индустриальная Караганда. – 2011. – 13 августа.
 • Юшкин А. Дух изменчивого времени [из истории Карагандинской области] // Индустриальная Караганда.- 2016.- 5 ноября (№ 143).- С.4.
Яндекс.Метрика