План мероприятий КГУ «ЦБС г. Караганды»  

с 23 по 28 января

Іс-шараның атауы және түрі

Форма и название мероприятия

Өтетін мерзімі

Сроки проведения

Өтетін орны Место проведения

Жауапты

Ответственные

1

Кітап экспозициясы «Конституция – мем-лекеттің төлқұжаты».

Книжная экспозиция «Конституция-паспорт государства».

23.01.18                            12-00

Фил.31

Алексеева Т.В.

2

Таным сағаты «Біздің асыл қазынамызды ардақтайық» (Мәдени мұра).

Час познания «Берегите наши ценные сокровища» (Культурное наследие).

23.01.18                         14-00

Фил.23

Уткельбаева А.С.

3

Почтамт / «Жазуды ауыстыру – страте-гияның бір бөлімі»(латын жазуына көшу)  /«Смена письменности, как часть стратегии (латиница).

23.01.18                   15-00

Фил.27

Чистякова Т.А.

4

Көрме-сабақ «Білім ғаламшарына саяхат»

Выставка-урок «Путешествие по планетам знаний».

23.01.18                  14-00

Фил.16

Фирсова Н.Г.

5

Іскерлік сұхбат «Жаһандық технология-лық өзгерістерге нық қадаммен» ҚР Президентінің Жолдауы бойынша.

Деловой диалог «Конкретные шаги к глобальным технологическим измене-ниям» по Посланию Президента РК.

24.01.18.

12-00

ЦГБ

Блалова Г.С.

6

Тіл маманымен кездесу «Ұлттық сананың сәулесі» (Латын тілі графикасы).

Встреча с языковедом «Луч националь-ного сознания» (латиница).

24.01.18

12-00

Фил.2юн

Исина А.К.

7

Рухани сағат «Руханият сардары» (Ш.Құдайбердиевтің туғанына 160 жыл).

Час духовности «Флагман духовности»   к 160-летию со дня рождения Ш.Кудайбердиева.

25.01.18                 12-00

Фил.7

Каримова Б.Ж.

8

Ақпараттық таным «Жаңа бағдарлама – жаңа мүмкіндіктер».

Информ - познание «Новая программа-новые возможности».

25.01.18            14-00

Фил.8

Караманова У.К.

9

Портреттік кеш «Дәуір және дара тұлға» Бұқар Жырау Қалқаманұлының туғанына 350 жыл.

Вечер-портрет «Эпоха и личность» к 350- летию со дня рождения Бухар жырау Калкаманулы.

25.01.18               14-00

Фил.11

Идирисова А.А.

10

Танымдық кітап көрмесі «Мастера худо-жественного слова» жазушылар С.Көбеевке 140 жыл, А.Байтұрсыновқа 145 жыл, О.Бөкеевке 75 жыл.

Книжная выставка-признание «Көркем сөздің зергерлері» к 145-летию со дня рождения С.Кобеева, 140-летию со дня рождения А.Байтурсынова, 75 лет со дня рождения О.Бокеева

25.01.18                 12-00

Фил.5д

Жумадильдинова

11

Әдеби портрет «Ахмет Байтұрсынов – ұлттың рухани көшбасшысы». А.Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл. Литератуный портрет «Ахмет Байтур-сынов-духовный лидер нации» к 145-ле-тию со дня рождения.

26.01.18                 15-00

Фил.29

Мусина Ж.Ж.

12

Пресс киплинг «Ұлттын оятқан алаш арысы» / «Сын алаша, пробуждавший нацию».

26.01.18            15-00

Фил.2юн

Исина А.К.

13

Әдеби таныстырылым «Дәуірдің аңыз адамы» А.Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл.

Литературная демонстрация «Леген-дарная личность эпохи к 145-летию А.Байтурсынова.

26.01.18                    14-00

Фил.31

Алексеева Т.В.

14

Портреттік кеш «Ұлтымыздың ұстазы-Ахмет Байтұрсынов» А.Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл.

Вечер-портрет «Великий наставник нации» к 145-летию со дня рождения.

26.01.18                     12-00

Фил.12д

Морозова Н.Г.

15

Тарихи шолу «Ұлттың рухани көшбас-шысы» А.Байтұрсыновтың туғанына  145 жыл.

Исторический обзор «Духовный лидер нации» к 145-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

26.01.18                     14-00

Фил.1юн

Бейсембаева Р.Р.

16

Слайд-таныстырылым «Ұлттың намысы мен тағдырын қорғаған тұлға». А.Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл.

Слайд-презентация «Он-совесть, судьба нации» к 145-летию со дня  рождения А.Байтурсынова.

26.01.18                   15-00

Фил.15

Рамбекова Г.С.

17

Әдебиеттердің ашық көрмесі «Халықтың рухани ұстазы» ақын, педагог А.Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл.

 Открытый просмотр литературы «Духов-ный учитель народа» к 145-летию со дня рождения поэта, педагога А.Байтурсынова.

26.01.18                12-00

Фил.6

Алгожина Г.Ш.

скачать в pdf

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика