Серікбол Қондыбайдың ғылыми мұрасы мен шығармашылығын ұлттық деңгейде дәріптеу

бойынша іс-шаралар жоспары

Іс-шараның атауы

Жауапты орындаушы

Орындалу мерзімі

Қаржыландыру көлемі

Қаржыландыру көзі

Ұйымдастырушылық іс-шаралар

1

Еске  алу кеші «С.Қондыбайдың мәдени әлемі»

Вечер воспоминаний «Культурный мир С.Кондыбай»

2жас.

10.3.23 15адам

   

2

Ғалым портреті «С.Қондыбайдың феномені» Портрет ученого «Феномен Серикбола Кондыбая»

11б

15.3.23

15адам

   

3

Пікірлесу «Жылқы туралы миф»

Диалог  «Жылқы туралы миф»

1б.

27.04.23 12адам

   

4

Әдеби портрет «Ұлттық руханияттың аса сирек құбылысы»Литературный портрет «Редкое явление национальной духовности»

11

07.12.23

   

Ғылыми-зерттеу және ағартушылық іс-шаралар

5

Портреттік шолу «Ұлт  азаматы» Портрет-обзор «Гражданин нации»

22

14.03.23 15адам

   

6.

Тұлға портреті «Ғалым, публицист, зерттеуші»

Портрет персоналия «Ученый, публицист, исследователь»

14

15.03.23 10чел

   

Мәдени-көпшілікке арналған және қоғамдық  маңызды шаралар

7.

Әдеби сағат «Тағылымы терең, өресі биік»

Литературный час «Тағылымы терең, өресі биік»

15

19.04.22

   

8.

Танымдылық сағаты «Серікбол Қондыбай-ғалым,мифолог» Познавательный час «С.Кондыбай - ученый, мифолог»

12б

15.03.23 15адам

   

Ақпараттық-имидждік іс-шаралар

9.

Жаңалық ашу сағаты «Ұлттық мифология – халық күшінің бастауы

 Час открытия «Национальная мифология - исток силы народа»

16

10.03.23

   

10

Ғалым портреті «С.Қондыбайдың мифтері»

Портрет ученого «С.Қондыбайдың мифтері»

27

10.03.23

12адам

   

11

С.Қондыбайұлы атындағы №22 орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі   Тілекбаева Айнұрмен кездесу

Встреча с Айнур Тилекбаевой, учителем истории средней школы №22 имени С.Кондыбайулы

М.Әуезов ат.ОКК

26.04.23

   
Яндекс.Метрика